Terminy realizacji recept

 • Termin realizacji e-recepty nie może przekroczyć 30 dni od daty jej wystawienia, a w przypadkach naniesienia przez lekarza daty realizacji „od dnia”, 30-dniowy termin realizacji liczony jest od tej daty. Recepta po upływie tego czasu nie może zostać zrealizowana.
 • E-recepta może być również ważna przez 365 dni w przypadku leczenia chorób przewlekłych, dla pacjentów stale przyjmujących określone dawki leków. Na recepcie umieszczona jest informacja, że e-recepta jest ważna przez 365 dni czyli „data realizacji do” określonego dnia. Nie mniej jednak pierwsze opakowanie leku powinno zostać wykupione przed upływem 30 dni od daty wystawienia. Po tym terminie farmaceuta będzie mógł wydać zmniejszoną  ilość opakowań leku,  z pominięciem dni, które już upłynęły, lub od daty wystawienia albo od daty „realizacji od”. Jednorazowo pacjent może otrzymać maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 180-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania
 • Termin realizacji e-recepty na antybiotyki w postaci preparatów do stosowania wewnętrznego i parenteralnego nie może przekroczyć 7 dni od daty jej wystawienia, albo naniesionej na recepcie daty realizacji „od dnia”.

 

 • Termin realizacji recepty na leki środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego sprowadzane z zagranicy w ramach importu docelowego nie może przekroczyć 120 dni od daty jej wystawienia.

 

 • Termin realizacji e-recepty na preparaty immunologiczne, wytwarzane indywidualnie dla pacjenta, nie może przekroczyć 120 dni od daty jej wystawienia.
 • Termin realizacji e-recepty na których przepisano środki odurzające, substancje psychotropowe, preparaty zawierające te środki lub substancje oraz prekursory kategorii 1 są realizowane nie później niż w ciągu 30 dni od daty ich wystawienia

 

 

Zasady wystawiania recept

Lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie:

 • ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 360-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania, przy czym ilość produktu leczniczego na jednej recepcie nie może przekraczać ilości niezbędnej do 120-dniowego stosowania
 • podwójną ilość leku recepturowego, ustaloną zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 10 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych określającymi produkty lecznicze, które mogą być traktowane jako surowce farmaceutyczne stosowane przy sporządzeniu leków recepturowych, z zastrzeżeniem że w przypadku produktów leczniczych w postaci mazideł, maści, kremów, żeli, past do stosowania na skórę można przepisać dziesięciokrotną ilość leku recepturowego, ustaloną na podstawie tych przepisów; jednorazowo może być wystawionych do 16 takich recept niezbędnych pacjentowi do maksymalnie łącznie 120-dniowego okresu stosowania.

 

 • Lekarz, lekarz dentysta, felczer, starszy felczer może wystawić do 12 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 360 dni, nie dotyczy to produktu leczniczego sprowadzonego w ramach importu docelowego.

 

 

Pielęgniarka i położna może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie:

 • ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 120-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania;
 • ilość produktu leczniczego antykoncepcyjnego przeznaczoną do 60-dniowego stosowania – wyłącznie w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego.
 • Pielęgniarka i położna w przypadku e-recepty może wystawić maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 180-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania.

Podstawa prawna:

– ustawa Prawo farmaceutyczne z dnia 6 września 2001 r. (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 2211 ze zm.)

– rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (tj. Dz. U. 2015 poz. 1889)

Szukasz dobrego lekarza?
Znajdziesz go u nas!

Skontaktuj się:

Nasza infolinia:+48 12 291 45 00