Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Nocna i świąteczna opieka zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18:00 do 8:00 dnia następnego oraz w soboty, niedziele i inne dni ustawowo wolne od pracy od godz. 8:00 danego dnia do godz. 8:00 dnia następnego.

W razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może skorzystać z dowolnego punktu nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, niezależnie od miejsca zamieszkania i do którego lekarza/pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) złożył swoją deklarację.

Dyżurujący w przychodni lekarz lub pielęgniarka realizują świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w warunkach ambulatoryjnych, telefonicznie, a w przypadkach uzasadnionych medycznie – w domu pacjenta. Wezwania telefoniczne, w tym dotyczące świadczeń udzielanych przez pielęgniarkę w ramach ciągłości leczenia, są realizowane – w celu sprawnego ich wykonania – przez właściwy punkt nocnej i świątecznej pomocy POZ.

W punkcie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, w związku z udzieloną poradą medyczną, na podstawie przeprowadzonego badania lekarz ma obowiązek wystawienia zaświadczenia o niezdolności do pracy, kontynuowania nauki, lub uczestnictwa w zajęciach sportowych.

 

Wykaz punktów nocnej i świątecznej opieki
zdrowotnej w Krakowie (na dzień 1-03-2019)

 

LP Obszar zabezpieczenia – opis Nazwa i adres świadczeniodawcy Adres miejsca udzielania świadczeń Telefon dla pacjentów
1 Kraków – Dzielnica II,III Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie Kraków, ul. Strzelecka 2a 12 619 86 87 12 619 86 61
2 Kraków – Dzielnica I, VII Specjalistyczny Szpital im. J. Dietla w Krakowie Kraków, al. Marsz. Ferdynanda Focha 33 centrala
12 68 76 400
12 68 76 442
12 68 76 479
12 68 76 492
3 Kraków – Dzielnica XVII, XVIII + Igołomia-Wawrzeńczyce Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Krakowie Kraków, os. Na Skarpie 66 12 622 95 76 12 622 95 45
4 Kraków – Dzielnica XIV, XV, XVI Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. Kraków, os. Złotej Jesieni 1 12 64 68 792
5 Kraków – Dzielnica V, VI + Zabierzów Szpital św. Rafała w Krakowie Kraków, ul. Armii Krajowej 5 12 629 88 00
6 Kraków – Dzielnica IX, X, XI Szpital św. Rafała w Krakowie Kraków, ul. Bochenka 12 12 629 88 00
7 Kraków – Dzielnica XII, XIII NZOZ Kraków – Południe Kraków, ul. Kutrzeby 4 12 656 10 07
8 Kraków – Dzielnica VIII NZOZ Kraków – Południe Kraków, ul. Szwedzka 27 12 266 02 70
9 Kraków – dzielnica IV+ Zielonki Szpital Miejski Specjalistyczny im. Gabriela Narutowicza w Krakowie Kraków, ul. Prądnicka 35 12 257 86 06

 

Wykaz wszystkich aktualnych realizatorów nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dla województwa małopolskiego znajduje się pod poniższym linkiem: nocna i świąteczna opieka zdrowotna

Szukasz dobrego lekarza?
Znajdziesz go u nas!

Skontaktuj się:

Nasza infolinia:+48 12 291 45 00