Noworodek

Położna środowiskowa  POZ  w ramach umowy z NFZ obejmuje kompleksową opieką położniczą kobiety oraz noworodki do 2 miesiąca życia.

Konieczne jest wypełnienie deklaracji wyboru do położnej POZ.

 

W naszej placówce świadczenia realizowane są przez Panią Położną Elżbietę Idzik w godzinach:

Poniedziałek:10:25 – 12:25Wizyty domowe:12:25 – 18:00
Wtorek:8:00 – 13:00Wizyty domowe:13:00 – 15:35
Środa:10:25 – 16:30Wizyty domowe:16:30 – 18:00
Czwartek:10:00 – 15:35Wizyty domowe:8:00 – 10:00
Piątek:10:00 – 15:35Wizyty domowe:8:00 – 10:00

Nie zwlekaj z decyzją i zapisz się już dziś!!

Fakt urodzenia się dziecka zgłoś do Położnej w dniu narodzin, albo w dniu wypisu ze szpitala, tak aby Położna mogła jak najwcześniej objąć maluszka opieką.

W ramach sprawowania opieki okołoporodowej w przebiegu ciąży położna POZ realizuje:

  • wizyty patronażowe w opiece nad dzieckiem do ukończenia 2-go miesiąca życia oraz kobietą w okresie połogu, z uwzględnieniem edukacji laktacyjnej – w liczbie od 4 do 6 w okresie dwóch miesięcy kalendarzowych;

 

  • w przypadku ciąży wysokiego ryzyka z rozpoznanymi wadami rozwojowymi płodu odpowiednio do sytuacji – wizyty patronażowe albo wizyty w opiece nad kobietą po rozwiązaniu ciąży – w liczbie od 4 do 9 w okresie dwóch miesięcy kalendarzowych;

 

  • wizyty w edukacji przedporodowej kobiet w ciąży oraz w ciąży wysokiego ryzyka, przygotowującej kobiety do porodu i rodzicielstwa,
    • jeden raz w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w okresie od 21. do 31. tygodnia ciąży, z wyjątkiem kobiet w ciąży wysokiego ryzyka z rozpoznanymi wadami rozwojowymi płodu, wobec których dopuszcza się rozliczenie w ramach realizacji indywidualnego harmonogramu wizyt, do 3 wizyt więcej,
    • dwa razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w okresie od 32. tygodnia ciąży do rozwiązania, z wyjątkiem kobiet w ciąży wysokiego ryzyka z rozpoznanymi wadami rozwojowymi płodu, wobec których dopuszcza się rozliczenie w ramach realizacji indywidualnego harmonogramu wizyt, do 3 wizyt więcej;

 

Wizyty w opiece okołoporodowej w przebiegu ciąży wysokiego ryzyka z rozpoznanymi wadami rozwojowymi płodu, realizowane są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza, który rozpoznał wady rozwojowe płodu.

Po zakończeniu wizyt patronażowych położna przekazuje opiekę nad niemowlęciem pielęgniarce podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Szukasz dobrego lekarza?
Znajdziesz go u nas!

Skontaktuj się:

Nasza infolinia:+48 12 291 45 00