Centrum Medyczne Prokocim Nowy sp z o.o.

ul. Teligi 8, 30-835 Kraków
rejestracja@pronomed.pl
INFOLINIA
TEL: +48 12 291 45 00
FAX: +48 12 658 35 58

NIP: 679-25-84-591
REGON: 357064058

KRS: 0000078203
NFZ 061/200027

Firma wpisana do Rejestru KRS przez Sąd Rejonowy
dla Krakowa-Śródmieście XI Wydział Gospodarczy
z pokrytym w całości przez firmę kapitałem
zakładowym wynoszącym 68.000,00 zł

Formularz Kontaktowy