Paszport Covidowy/UCC – łatwiejsze podróżowanie po Europie

Paszport Covid inaczej zwany (UCC) Unijny Certyfikat Covid, to opracowany i wdrożony od 1 lipca 2021 dokument ułatwiający podróżowanie po krajach Unii Europejskiej. Dokument ten może być wystawiony w formie elektronicznej (aplikacja mObywatel ), lub papierowej dostępnej ze strony IKP, od lekarza POZ oraz w Punkcie Szczepień. Dokument ten poświadcza, że osoba przedstawiająca:

  • przeszła już chorobę COVID-19
  • została w pełni zaszczepiona
  • nie jest nosicielem SARS-CoV-2 – potwierdzone odpowiednimi testami

Paszport covidowy  jest wystawiany tylko osobom spełniającym jeden z poniższych warunków:

  • po pełnym cyklu szczepienie przeciw COVID-19 ( jedna lub dwie dawki) zależnie od preparatu,
  • zakażeniem w przeszłości potwierdzonym testem PCR w kierunku SARS-CoV-2
  • po otrzymaniu negatywnego wyniku badania w kierunku SARS-CoV-2

Poświadczenie jest ważne przez 365 dni licząc od 14-go dnia po przyjęciu ostatniej dawki szczepienia, 180 dni w przypadku zachorowania na COVID-19 jednak nie wcześniej niż 11 dni od badania testem PCR.

Dokument wystawiony na podstawie ujemnego testu na SARS-CoV-2 jest ważny tylko 48 godzin, zatem należy się upewnić czy będzie on jeszcze ważny przy dłuższej podróży.

W przypadku dzieci certyfikat jest dostępny na IKP ich rodziców bądź opiekunów prawnych.

Przed podróżą zalecamy zapoznanie się z obostrzeniami oraz warunkami wjazdu do państw docelowych oraz tranzytowych. Wszelkie informacje dostępne są na stronach rządowych państw właściwych oraz na stronie https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Skontaktuj się:

Nasza infolinia:+48 12 291 45 00