Opieka medyczna podczas ferii zimowych

Od 15 do 30 stycznia 2022 roku trwają ferie zimowe dla województwa małopolskiego. Podczas wyjazdu, w tym okresie warto wiedzieć, gdzie można skorzystać z pomocy lekarskiej w przypadku nieszczęśliwego wypadku lub choroby.

W przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia zawsze możesz się skonsultować:

 • ze swoim lekarzem POZ – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00

 • poprzez Teleplatformę Pierwszego Kontaktu (TPK) – pod bezpłatnym numerem telefonu 800-137-200 w godz. 18.00-8.00 rano od poniedziałku do piątku oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta
  Możesz też zgłosić się na konsultację w ramach TPK przez elektroniczny formularz. Po jego wypełnieniu, w ciągu trzech godzin, skontaktuje się z Tobą pielęgniarka, a w razie potrzeby lekarz.

  Link Formularz zgłoszeniowy Teleplatformy Pierwszego Kontaktu

 • z najbliższą przychodnią POZ w miejscowości, w której aktualnie się znajdujesz – od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-18.00
 • w Punkcie Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnejod poniedziałku do piątku w godz. 18.00-8.00 oraz całodobowo w soboty, niedziele i święta.
  Listę placówek znajdziesz na stronie internetowej danego oddziału wojewódzkiego NFZ Kontakt do oddziałów wojewódzkich NFZ
 • W sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia zgłoś się do izby przyjęć, szpitalnego oddziału ratunkowego albo wezwij zespół ratownictwa medycznego, dzwoniąc pod numer 999 lub 11
 • W górach pomoc zapewnia Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, którego numer alarmowy to 985 lub 601-100-300.

Gdy planujesz ferie poza granicami Polski, w Unii Europejskiej, pamiętaj aby zabrać ze sobą Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Dokument potwierdza nasze prawo do korzystania za granicą z niezbędnych świadczeń zdrowotnych. Dotyczy to również nagłego zachorowania na COVID-19. O tym, jakie świadczenia są dla danej osoby niezbędne, decyduje lekarz w państwie pobytu.

Narodowy Fundusz Zdrowia udostępnia również całodobową, bezpłatną infolinię pod nr telefonu 800-190-590 gdzie możesz uzyskać informację o: placówkach medycznych, punktach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej, Szpitalnych Oddziałach Ratunkowych, czy aptekach pełniących dyżur nocny.
Więcej informacji znajdziesz na stronie NFZ

Zródło: www.nfz.gov.pl

Skontaktuj się:

Nasza infolinia:+48 12 291 45 00