Bezpłatna pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy / Безкоштовна медична допомога громадянам України

Bezpłatna pomoc medyczna dla obywateli Ukrainy w związku z trwającym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy

Безкоштовна медична допомога громадянам України у зв’язку з триваючим збройним конфліктом на території України.

 

W dniu 12.03.2022 roku weszła w życie ustawa (specustawa) o pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski od 24.02.2022 roku z powodu trwającego konfliktu zbrojnego  na ich terytorium.

Na podstawie tej specustawy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z agresją Rosji przysługują bezpłatne:

 • świadczenia medyczne,
 • refundacja leków,
 • zaopatrzenie w wyroby medyczne,
 • szczepienia przeciwko COVID-19
 • testy w kierunku koronawirusa (antygenowe i PCR)
 • leczenie związane z COVID-19
 • szczepienia ochronne dla dzieci w ramach kalendarza szczepień ochronnych (Program Szczepień Ochronnych – PSO na 2022 r)

na takich samych zasadach jakie przysługują ubezpieczonym w Polsce,  z wyjątkiem: leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji uzdrowiskowej, prawa do leczenia za granicą, zwrotu środków za leczenie za granica na podstawie dyrektywy „transgranicznej”.

 

Weryfikacja uprawnień do świadczeń medycznych następuje na podstawie dokumentu potwierdzającego tożsamość:

 1. paszportu obywatela Ukrainy ze stemplem Straży Granicznej RP,
 2. zaświadczenia wydanego przez Straż Graniczną RP,
 3. dowodu osobistego,
 4. prawa jazdy,
 5. aktu małżeństwa,
 6. aktu urodzenia,
 7. innego dokumentu poświadczającego status ukraińskiego obywatelstwa, przekroczenia granicy, miejsce przekroczenia granicy; status małżonka obywatela Ukrainy, pokrewieństwo w przypadku najbliższej rodziny obywatela Ukrainy z Kartą Polaka.

Oraz dodatkowo od 16 marca 2022 roku na podstawie:

 1. specjalnego numeru PESEL nadawanego obywatelom Ukrainy
 2. e-dokumentu (osoby pełnoletnie, które zarejestrują się w gminie i zostanie nadany im numer PESEL oraz założą profil zaufany, mogą aktywować e-dokument poświadczający status osoby uprawnionej),
 3. wydruk potwierdzenia utworzenia profilu zaufanego osoby uprawnionej (zawiera: imię i nazwisko, numer PESEL)

Więcej informacji na stronie znajdziecie Państwo na stronie: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/pomoc-dla-obywateli-ukrainy-zagwarantowana-w-specustawie-o-czym-musza-wiedziec-swiadczeniodawcy,8157.html

Skontaktuj się:

Nasza infolinia:+48 12 291 45 00